Vrh

Tvoja trenutna lokacija:  Index / Prezentacije / Javni sektor
Prezentacije

ADRESA : Hajduk Veljka bb,
21480 SRBOBRAN
TELEFON/faks : 021/730-040
E-mail: osvuk_srbobran@neobee.net
Direktor: Julkica Popović


OPŠTI PODACI O ŠKOLI

Škola je osnovana 1951. godine, a nastavlja tradiciju prve škole u Srbobranu koja je osnovana 1903. godine. U tom periodu škola je radila u više objekata koji nisu ispunjavali fizičke, higijenske i savremene pedagoške uslove, te je 1987. godine na obali Velikog bačkog kanala započeta izgradnja nove škole. Novoizgrađeni savremeni školski objekat sa dovoljnim brojem učionica, kabineta i pratećih prostorija predat je na upotrebu 1992.godine.
Osnovna škola „Vuk Karadžić“ je najveća u opštini Srbobran.


MATERIJALNO-TEHNIČKI USLOVI RADA

Školska zgrada raspolaže sledećim prostorom :
-Redovne učionice sa pripremnim prostorijama ( 7 )
-Učionice za specijalna odeljenja ( 4 )
-Učionice za produženi boravak ( 1 )
-Kabineti sa pripremnim prostorijama ( 14 )
-Radionica za nastavu tehničkog vaspitanja ( 1 )
-Biblioteka sa čitaonicom ( 1 )
-Zbornica ( 1 )
-Prostorije za upravu škole, stručnu službu i administrativne radnike (5)
-Kuhinja sa pratećim prostorom ( 1)
-Trpezarija ( 1 )
-Portirnica ( 1 )
-Magacinski prostor ( 2)
-Prostor za potrebe nastave fizičkog vaspitanja – svlačionice ( 1 )
-Sanitarni čvorovi ( 12 )


Za potrebe nastave fizičkog vaspitanja koristi se sportska hala, otvoreni tereni u sklopu susedne gimnazije, kao i otvoreni tereni u dvorištu škole.
Škola je priključena na sistem centralnog grejanja, a najveći broj učionica, kabineta i ostalih prostorija je klimatizovano.Opremljenost školskim nameštajem je u skadu sa normativom, dok je opremljenost nastavnim sredstvima još uvek nedovoljna.
Učionice su opremljene nameštajem koji ergonomski odgovara uzrastu učenika. Učenicima je na raspolaganju biblioteka škole sa čitaonicom.


ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE
Nastava u školi se realizuje u dve smene. U prvoj smeni su stalno učenici od petog do osmog razreda redovnih odeljenja i učenici od petog do osmog razreda specijalnih odeljenja.
U drugoj smeni su učenici od prvog do četvrtog razreda specijalnih odeljenja. Učenici od prvog do četvrtog razreda redovne nastave imaju nedeljni ritam smenjivanja. Nastava u prvoj smeni počinje u 7.30 časova, a u drugoj u 12.55h.

Škola ima svoj sajt koji možete posetiti OVDE

  Prijavi se
PESMA DANAPretraga
Partneri
Srbobran.net
Instagram
Centar za socijalni rad
Biblioteka
Vuk Karadzic
Agrosimsa
Nijansa
OŠ Žarko Zrenjanin Uča
Radost
Plava obala
Centar za sport
Lagrad
Kamen Mermer
Reklam Dizajn
Raspored sahrana
Apolon
Pc world
Petar Drapsin