Vrh

Tvoja trenutna lokacija:  Index / Info / Društvo

KATEGORIZACIJA PREMA STEPENU PODRŠKE


Akreditovan program „Osnovna obuka za rad sa decom i osobama sa smetnjama u razvoju“  bio je namenjen osobama koje pružaju usluge dnevnog boravka osobama sa smetnjama u razvoju i zaposlenima u obrazovanom sistemu, odnosno osnovnim i srednjim školama. Seminar je održan u Gimnaziji i ekonomskoj školi “Svetozar Miletić“ u subotu i nedelju. Organizovali su ga Udruženje za pomoć MNRO “Biser“ i humanitarna organizacija za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju “Dečije srce“ iz Beograda uz podršku lokalne samouprave.


Tim povodom za Srbobran.net piše Zorica Paroški, psiholog, jedna od učesnica ovog seminara.

Smatram obuku značajnom iz nekoliko razloga. Pre svega obuka je prikazala na koji način osobe sa smetnjama u razvoju u okviru službe socijalne zaštite i u okviru socijalnog sistem bivaju procenjene. U toku same obuke više puta su zaposleni iz obrazovnog sistema informisani od strane defektologa, koji je vodio obuku i koji svakodnevno radi sa decom sasmetnjama u razvoju, šta navedene teškoće znače i kakva vrsta podrške je potrebna korisniku, odnosno učeniku. Dakle, šta znači hiperaktivnost, poremećaj pažnje ili autizam. Veoma su značajni praktični primeri iz prakse i rešenja za konkretne situacije u kojima prosvetni radnici nemaju dovoljno iskustva i znanja, a tiču se dece sa smetnjama u razvoju.

 Kao psiholog radila sam pet godina u službi socijalne zaštite i sada radim u obrazovnom sistemu. Smatram da je potrebna veća saradnja zdravstvenog, socijalnog i obrazovnog sistema kada su u pitanju osobe sa smetnjama u razvoju. Učenik koji ima smetnje u razvoju i prvi put upisuje osnovnu školu trebao bi već da ima procenu socijalnog sistema i zdravstvenog sistema o tome koji  stepen podrške mu je potreban u školi i na koji  način je potrebno organizovati aktivnosti. U stvarnosti se češće dešava da učenik biva upisan u školu bez dokumentacije i tek onda kada pođe u školu započinje procena njegovih sposobnosti. Mnogi od prisutnih nastavnika su rekli da bi im za rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju od velikog značaja bilo kada bi dobili od službe socijalne zaštite, interresorne komisije ili zdravstvenog sistema, konkretna uputstva o datoj teškoći koju dete ima, koji stepen podrške mu je potreban, kako prihvata promene,  kakve su mu mogućnosti, kapaciteti i drugo.

Pored toga predavači su istakli da će se aktuelna terminologija -  laka mentalna nedovoljna razvijenost, umerena mentalna nedovoljna razvijenost i teška mentalna nedovoljna razvijenost u budućem periodu izmeniti i biti van upotrebe, a da će se svaka osoba sa smetnjama u razvoju definisati prema stepenu podrške koji joj je potreban. Tako osoba može da pripada prvom stepenu podrške, drugom stepenu podrške, trećem stepenu podrške i četvrtom stepenu podrške. Prvi stepen podrške znači da osoba  ne može samostalno da se kreće, hrani, koristi toalet, brine o sebi i potrebna joj je stalna podrška, dok četvrti stepen podrške znači da je osobi potreban nadzor, dok samostalno obavlja životne funkcije. Svaki stepen podrške se detaljno definiše i onda se za osobu sa smetnjama u razvoju, koja recimo polazi u prvi razred osnovne škole, dobijaju jasne informacije o tome šta joj je potrebno i koje su njene mogućnosti.

 Sa druge strane ovo je jedna veoma aktuelna tema jer se broj dece koja se rađaju sa smetnjama u razvoju povećao i svako od nas može imati ili ima u bližoj porodici dete sa smetnjama u razvoju. Zbog toga je potrebno informisati se i učiti što više o deci sa smetnjama u razvoju. 

Postavio: Administrator dana 2017.12.18

 

                                    

 

Glasaj
     

Komentar na ovu vest mogu ostaviti samo registrovani korisnici našeg portala!
 Prijavi se
PESMA DANAPartneri
Srbobran.net
Instagram
Centar za socijalni rad
Biblioteka
Vuk Karadzic
Agrosimsa
Nijansa
OŠ Žarko Zrenjanin Uča
Radost
Centar za sport
Lagrad
Kamen Mermer
Reklam Dizajn
Raspored sahrana
Apolon
Pc world
Petar Drapsin