Srbobran.net web portal


http://www.srbobran.net/news/1/1155/usvaja-se-budet-za-2018-godinu/

Verzija za tampu / To ScreenviewUSVAJA SE BUDŽET ZA 2018.GODINU


Predsednica Skupštine opštine Srbobran, Milena Alargić, zakazala je 17. redovnu sednicu SO Srbobran. Odbornici će sesti u klupe u četvrtak u 9.00h, a na dnevnom redu je usvajanje budžeta za narednu godinu.


Ukupno 19 tačaka nalazi se na dnevnom redu, a pored odluke o budžetu za narednu godinu, odbornici će raspravljati o petom rebalansu budžeta za ovu godinu, kao i o nizu planova i programa za narednu godinu ustanova i institucija koje su u nadležnosti lokalne samouprave. Tu su Dom kulture, Narodna biblioteka, Centar za sport i turizam, Mesne zajednice Srbobran, Turija i Nadalj.

Budžet opštine Srbobran za 2018.godinu sastoji se od:

- Prihoda i primanja u iznosu od 769.368.000,00 dinara

- Rashoda i izdataka u iznosu od 987.268.000,00 dinara

- Budžetskog deficita u iznosu od 217.900.00 dinara koji će biti pokriven iz neutrošenih sredstava iz predhodnog perioda.

Na dnevnom redu sednice, između ostalog, je i Odmaralište Srbobran u Sutomoru. Odbornici treba da donesu odluku o osnivanju Doo "Odmaralište Srbobran". Ovom odlukom planirano je da sedište deoničarskog društva bude u Srbobranu, čiji je vlasnik (100%) opština Srbobran. Kao vlasnik, ovim aktom ona prenosi na korišćenje i upravljanje, bez prava otuđenja društvu, zgradu Osdmarališta "Srbobran" u Sutomoru. Društvo je u obavezi da nakon regostacije u APR-u, izvrši registraciju poslovne jedinice "Odmaralište Srbobran" u Crnoj Gori, u opštini Bar, sa sedištem jedinice u Sutomoru. 

Upravljanje deoničarskim društvom je dvodomno, a organi su Skupština, Nadzorni odbor i direktor. Funkciju Skupštine društva, predviđeno je ovim aktom, vrši SO Srbobran, koja bira članove Nadzornog odbora u kome će biti pet članova i praktično najznačajnije odluke donosi Nadzorni organ. On bira i direktora čiji je mandat pet godina.

Članom 56 ove odluke predviđeno je da dužnost vršioca dužnosti direktora do izbora direktora obavlja Miroslav Reljić (1994) iz Srbobrana.

Pred odbornicima će se u četvrtak naći i odluka o lokalnim komunalnim taksama. Ovom odlukom predviđa se da takozvanu "firmarinu" ne plaćaju oni preduzetnici i preduzeća koja imaju godišnji prihod do 50 miliona dinara.

S.N.
Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign