Srbobran.net web portal


http://www.srbobran.net/news/1/1888/kako-do-evropskih-fondova/

Verzija za tampu / To ScreenviewKAKO DO EVROPSKIH FONDOVA?!


S' namerom da pruži doprinos podizanju institucionalnih kapaciteta AP Vojvodine i svih subjekata zainteresovanih za konkurisanje za sredstva Evropske unije kroz projekte, opština Srbobran i njena Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, a u saradnji sa Fondom "Evropski poslovi", organizovala je u Srbobranu trodnevnu obuku pod nazivom "Mogućnosti finansiranja putem EU fondova".


"Glavni cilj obuke bio je da se učesnici osposobe za upravljanje fondovima Evropske unije, nauče samostalno da formulišu predloge projekata i strateški ih pozicioniraju u okvire definisanih prioriteta i mera, kao i u okvire finansijskih ograničenja. Učesnici su imali priliku da steknu mogućnost formiranja edukativnih sadržaja po meri i zahtevima samih organizacija i polaznika, kao i praktična i primenljiva znanja koja vode ka izradi uspešnih predloga projekata, kao i da razviju veštine i stavove koji su neophodni za preuzimanje aktivne uloge u razvoju i implementaciji projekata na lokalnom i regionalnom nivou.

Trodnevna obuka omogućila je upoznavanje sa načinom upravljanja, osnovnim karakteristikama i programiranjem raspoloživih fondova u okviru IPA instrumenta za pretpristupne pomoći EU, upoznavanje sa konceptima programa prekogranične saradnje i programa Evropske unije, upoznavanje sa osnovnim principima upravljanja projektnim ciklusom, upoznavanje i praktičnu primenu pristupa logičkog okvira u formulisanju i razvijanju projektnih ideja, upoznavanje i osposobljavanje za korišćenje instrumenata koji olakšavaju pripremu projekata, kao i upoznavanje sa kriterijumima evaluacije kvaliteta projektnih ideja.

 

Učesnici koji su ostvarili pravo na dobijanje sertifikata o uspešno savladanoj obuvi, sada imaju mogućnosti da samostalno pretoče projektnu ideju u predlog projekta po EU zahtevima, izrade logičku matricu projekta, izrade budžet projekta po metodologiji EU, zatim kreiraju konkretne projektne predloge u skladu sa pravilima funkcionisanja i finansiranja iz pretpristupnih fondova i programa Evropske unije, prepoznaju sistem evaluacije predloga projekata, konkurišu u programima prekogranične saradnje i drugim EU programima, te njihovom kasnijom realizacijom utiču na unapređivanje svoje zajednice", saopšteno je nakon obuke.
Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign