Vrh

Tvoja trenutna lokacija:  Index / Info / U VREME PANDEMIJE

NOVE VANREDNE MERE OD DANAS!


Štab za vanredne situacije održao je danas vanrednu sednicu. Doneta su tri zaključka. Jedan u vezi sa neophodnom pomoći socijalno ugroženom stanovništvu i dva u vezi sa obavljanjem radova u poljoprivredi.


Štab za vanredne situacije opštine Srbobran na vanrednoj sednici održanoj dana 26.03.2020. godine donosi sledeće:

ZAKLJUČKE:

1. Neophodno je preduzeti sve mere kako bi se socijalno ugroženo stanovništvo snabdevalo osnovnim životnim namirnicama i obrocima počev od 1. aprila, a za vreme trajanja vanrednog stanja koje je proglašeno Odlukom o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“ 29/20).


Nalaže se Opštinskoj upravi Srbobran da bez odlaganja preduzme sve neophodne radnje kako bi se omogućilo nesmetano snabdevanje osnovnim životnim namirnicama i obrocima socijalno ugroženog stanovništva opštine Srbobran.
Imajući u vidu tešku situaciju koja je zadesila našu državu usled epidemije izazvane virusom COVID-19 Opštinski štab za vanredne situacije opštine Srbobran smatra da je neophodno preduzeti sve mere kako bi se socijlno ugroženo stanovništvo snabdevalo osnovnim životnim namirnicama i obrocima počev od 1.aprila a za vreme trajanja vanrednog stanja. Snabdevanje socijalno ugroženih lica sa teritorije opštine Srbobran obrocima preko Narodne kuhinje završava se 1. aprila 2020. godine. Budući da se socijalno ugroženo stanovništvo nalazi u najnepovoljnijem polažaju mora se neodložno, počev od 1.aprila uspostaviti sistem snabdevanja gore navedene kategorije stanovništva obrocima i osnovnim životnim namirnicama. Centar za socijalni rad dužan da je sarađuje sa nadležnim organima opštine Srbobran kako bi dostavili tačnu evidenciju lica kojima je neophodna ova vrsta pomoći.

 

2. Zahtev za odobrenje kretanja za poljoprivredne proizvođače


U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite od mraza, tokom perioda zabrane kretanja (17:00-05:00 časova), svaki poljoprivredni proizvođač (vlasnik ili korisnik zasada ili druge poljoprivredne površine) je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja putem elektronskog zahteva koji je dostupan na internet adresi http://agromere.registar-uzb.rs/odnosno na odgovarajući broj telefona. Broj telefona na koje se može podneti prijava Južnobački okrug – kontakt telefon 064/88-18-449.

 

3. Zahtev za odobrenje kretanja za poljoprivredne proizvođače iz oblasti stočarstva


U slučaju obavljanja neophodnih poslova iz oblasti stočarstva tokom perioda zabrane kretanja (17:00-05:00 časova), svaki poljoprivredni proizvođač je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Sektoru za poljoprivrednu inspekciju.Internet adresa za podnošenje elektronskog zahteva za odobrenje kretanja za poljoprivredne proizvođače iz oblasti stočarstva je : http://stocarstvo.registar-uzb.rs.
Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 17:00 do 05:00 časova. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova od prijema poruke.Svako lice koje bude dobilo dozvolu za rad tokom zabrane kretanja biće obavezno da tokom kretanja sa sobom ima i radni nalog. Spisak informacija koje mora da sadrži nalog možete preuzeti na internet adresi http://www.minpolj.gov.rs/

Komandant opštinskog štaba
Radivoj Paroški 

Postavio: Administrator dana 2020.03.26

 

                                    

 

Glasaj
     

Komentar na ovu vest mogu ostaviti samo registrovani korisnici našeg portala!
 Prijavi se
PESMA DANAPretraga
Partneri
Srbobran.net
Instagram
Centar za socijalni rad
Biblioteka
Vuk Karadzic
Agrosimsa
Nijansa
OŠ Žarko Zrenjanin Uča
Radost
Plava obala
Centar za sport
Lagrad
Kamen Mermer
Reklam Dizajn
Raspored sahrana
Apolon
Pc world
Petar Drapsin