Vrh

Tvoja trenutna lokacija:  Index / Info / U VREME PANDEMIJE

OBAVEZNA UPOTREBA ZAŠTITNIH MASKI, NOVO RADNO VREME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA!


Opštinski štab za vanredne siituacije opštine Srbobran na današnjoj telefonskoj sednici doneo je mere koje treba da doprinesu sprečavanju širenja zarazne bolesti COVID 19. Zaključci su sadržani u šest tačaka, a mi prenosimo kompletno saopštenje Štaba:


REPUBLIКA SRBIJA
AUTONOMNA POКRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA SRBOBRAN
Opštinski štab za vanredne situacije
Broj:82-3/2020
Dana:06.07.2020. godine
Srbobran, Trg Slobode 2


Na osnovu člana 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ br.87/2018), Člana 9 Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilna zaštite na teritoriji opštine Srbobran „Službeni list opštine Srbobran“ br. 6/2011),  Štab za vanredne situacije opštine Srbobran u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19 i nepovoljne epidemiološke situacije u Opštinama u okruženju,  na telefonskoj  sednici održanoj dana 06.07.2020.  godine donosi sledeće:


Z A К LJ U Č К E

 1. Naređuje su upotreba zaštitnih maski u svim zatvorenim prostorima i održavanje fizičke distance od minimum 1,5 m na teritoriji opštine Srbobran. (u trgovinskim i drugim objektima, javnim i drugim ustanovama) 
Za sprovođenje tačke 1. ovog zaključka zadužuju se vlasnici-korisnici zatvorenih prostora.


2. Zabranjuje se masovno okupljanje više od 100 ljudi na otvorenom prostoru uz poštovanje  fizičke distance od minimum 1,5 m i odgovarajuće mere lične zaštite( nošenje maski, rukavica kao i dezinfekcija prostora).


3. Zabranjuje se okupljanje ljudi u zatvorenom prostoru ugostiteljskih objekata više od 10 lica.
Obavezuju se privredni subjekti koji obavljaju ugostiteljsku delatnost da težište delatnosti preusmere na otvoreni prostor, odnosno baštu uz primenu odgovarajućih mera zaštite iz tačke 1.
Za sprovođenje tačke 3. ovog zaključka zadužuju se privredni subjekti koji obavljaju ugostiteljsku delatnost.


4. Ograničava se privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost radno vreme objekta od 07:00h do 22:00h počev od danas. (06.07.2020.god.) Takođe su u obavezi da obezbede zaštitna i dezinfekciona sredstva za zaposlene i da redovno vrše dezinfekciju ugostiteljskog objekta kao i da obezbedi da se posetioci u objektima pridržavaju fizičke distance od 1,5 m.


5. Obavezuju se prodavci i kupci na pijacama i javnim površinama (ulična prodaja) da se strogo pridržavaju mera koje su uvedene u cilju sprečavanja epidemije  virusa COVID -19 (nošenje zaštitnih maski i rukavica, kao i držanje propisane distance od 1,5 m prilikom trgovine kao i da vrše dezinfekciju prostora).


6. Ograničava se radno vreme kladionica i svih objekata koji se bave delatnošću igara na sreću na teritoriji opštine Srbobran,  od 07:00h do 22:00h počev od danas. (06.07.2020. godine). Takođe su u obavezi da obezbede zaštitna i dezinfekciona sredstva za zaposlene i da redovno vrše dezinfekciju objekta kao i da obezbedi da se posetioci u objektima pridržavaju fizičke distance od 1,5 m.

Кomandant opštinskog štaba
Radivoj Paroški

  

Postavio: Srbobran.net dana 2020.07.06

 

                                    

 

Glasaj
     

Komentar na ovu vest mogu ostaviti samo registrovani korisnici našeg portala!
 Prijavi se
PESMA DANAPretraga
Partneri
Srbobran.net
Instagram
Centar za socijalni rad
Biblioteka
Vuk Karadzic
Agrosimsa
Nijansa
OŠ Žarko Zrenjanin Uča
Radost
Plava obala
Centar za sport
Lagrad
Kamen Mermer
Reklam Dizajn
Raspored sahrana
Apolon
Pc world
Petar Drapsin