Srbobran.net web portal


http://www.srbobran.net/news/1/809/srbobranska-deca-su-muziki-biser/

Verzija za štampu / To ScreenviewSRBOBRANSKA DECA SU MUZIČKI BISER!


Ovo je za naš portal kazala Verica Ožegović, direktorka Osnovne muzičke škole Vrbas, koja ove godine proslavlja deset godina postojanja odeljenja u Srbobranu.


Osnovnu muzičku školu u Vrbasu osnovala je Vlada republike Srbije 1995.godine. Izdvojeno odeljenje u Srbobranu OMŠ Vrbas je počelo sa radom školske 2006/07.godine na inicijativu dr Jovana Marjanova, roditelja troje učenika škole, dece iz Srbobrana.

Za decu iz ove škole u toku je raspust kao i za svu ostalu decu, a školsku 2016/17. godinu okončali su  godišnjim koncertima i nastupima učenika. Na nedavno održanim Zmajevim dečijim igrama nastup je imala pevačka grupa "Pčelice" izdvojenog odeljenja iz Srbobrana, a pripremio ih je profesor Mirko Zdjelarić. 

Evo pitanja i odgovora iz razgovora koji smo napravili sa direktorkom škole Vericom Ožegović:

- Kako su srbobranska deca i njihovi roditelji reagovali na početku rada izdvojenog odeljenja i da li se broj Vaših učenika povećava tokom godina?

- U početku je postojala doza podozrenja iz razloga što je u nekoliko navrata, pre osnivanja odeljenja naše škole u Srbobranu, radilo nekoliko privatnih muzičkih škola i posao nikada nisu dovršili do kraja (nijedna generacija nije završila Osnovnu muzičku školu). Tokom vremena poverenje se steklo i zarad toga broj učenik se povećao u odnosu na početak rada ovog odeljenja .Što se tiče dece njihove reakcije na otvaranje muzičke škole bile su i ostale radosne.

- Nakon završetka niže muzičke škole, da li su neka srbobranska deca nastavila da se dalje usavršavaju u srednjoj muzičkoj školi i na Akademiji?

- Što se tiče srbobranske dece solidan broj dece je nastavio dalje muzičko usavršavanje u odnosu na broj učenika koji je prošao edukaciju u OMŠ Vrbas. Za 10 godina postojanja 11 njih je upisalo SMŠ, ne zanemarujući činjenicu da se OMŠ završava posle 6 godina trajanja, ovaj broj nije mali, jer znači de je unazad 4 godine SMŠ upisalo 11 učenika iz Srbobrana. Od toga dvoje je već na Muzičkoj akademiji.

- Kako procenjujete talenat i motivaciju za bavljenje muzikom srbobranske dece?

- Srbobranska deca su, barem što se tiče nadarenih, muzički biser, do te mere darovitih da postoji mogućnost da Srbobran postane „rasadnik“ talenata. Takva deca su po prirodi dobijenog dara motivisana za bavljenje muzikom, važno je samo da se taj dar uoči na vreme i da se krene sa ozbiljnim radom, a za šta su odgovorni nastavnici škole. Uz dobru roditeljsku saradnju, uspeh je neizbežan.

- U okviru škole postoji i pripremno odeljenje, kao i mali hor, koji nastupaju na različitim manifestacijama u Srbobranu i okolini. Kako procenjujete motivaciju dece koja učestvuju u ovim aktivnostima i rad nastavnika?

- Ako išta vole, osim da se igraju, deca obožavaju da pevaju. To je jasno vidljivo na njihovim, javnim nastupima, te je njihova motivisanost za ovakve nastupe ista kao i njihova ljubav prema pevanju. Sa mlađom decom, u pripremnom razredu i muzičkom zabavištu, rade dve nastavnice podjednako motivisane za rad sa decom ovog uzrasta. Interakcija nastavnika i dece manjeg uzrasta takođe je uočljiva i ne može da se odglumi, blistava je i prepuna radosti zajedničkog muziciranja.

- Kakvi su planovi škole za dalje povećanje kvaliteta nastave i da li planirate uvođenjenovihinstrumentalnihodseka?

- Kvalitet rada škole povećao bi se se izgradnjom koncerte sale u dvorištu matične OMŠ Vrbasa, u čiji proces izrade projektne dokumentacije polako ulazimo, a nastava se može uvek unapređivati...Ne samo uvođenjem novih tehnologija u nju već i novim idejama njenih neposrednih izvodilaca.

 

Takmičenja školske 2015-2016.godine


Sunčica Babić, IV razred klavira, u klasi prof.Vesne Stankov
- 3.nagrada na 20. međunar. Takmičenju mladih pijanista“ u Šapcu
- 2.nagrada na pijanističkom takmičenju“Stanislav Binički“u Beogradu


Na „Danima muzike“u Bačkoj Topoli svirali su učenici harmonike i gitare:

Ivan Arđenjan, IV razred harmonike,u klasi nastavnika Đorđa Nedeljkova

-1.nagrada na takmičenju “Akordeonijada“

Nikola Stanojević, IV razred harmonike, u klasi nastavnika Đorđa Nedeljkova

-1.nagrada na takmičenju “Akordeonijada“

Leopoldina Đanić, VI razred harmonike, u klasi nastavnika Đorđa Nedeljkova

-1.nagrada na takmičenju “Akordeonijada“

Relja Brdar, III razred gitare, u klasi profesora Miloša Milivojevića

-2. nagrada na takmičenju“Nebeske strune“

Na takmičenju solfeđista“Vivala musica“u Sremskoj Mitrovici učestvovali su sledeće
učenice VI razreda naše škole:

Milena Rankov - 1.nagrada, spremala profesor Jadranka Miković-Džaferović

Jelena Stolić - 1.nagrada, spremala profesor Jadranka Miković-Džaferović

Kristina Vasiljević - 2 nagrada, spremala profesor Isidora Nedović


Na 13.festivalu vojvođanske tambure u Adi sviralo je četvoro učenika Škole i osvojilo sledeće nagrade:
Jovana Žižakov, I razred - 1.nagrada
Jelena Žižakov, III razred - 1.nagrada
Magdalena Kovač - Goda,  IVrazred - 3.nagrada
Jovana Žugić, V razred - 3.nagrada

Ekipa “Dolče tetrahord“,u sastavu: Marija Aleksić, Nađa Vojičić, Željana Čurović i Sanja Šljukić- 1.nagrada na takmičenju mladih solfeđista“Josif“u Zrenjaninu
Učenike je pripremala prof.solfeđa Isidora Nedović

Na Ekipnom festivalu solfeđa“Slavenski“u Novom Sadu ,Školu su predstavljale 4 ekipe od po troje učenika.Te ekipe su,dve od učenika 4.razreda i dve od učenika 6.razreda.

Ekipa“Muzički trougao“u sastavu: Nikola Stanojević, Tatjana Pejaković i Marija Banković - osvojila je1.nagradu.

Ekipa“Vesela triola“u sastavu: Staša Aleksić, Katarina Nedić i Ilija Alargić - osvojila je 1.nagradu.

Ekipa „Srca u harmoniji“u sastavu: Milena Rankov, Jelena Stolić i Božidar Pivnički osvojila je 1.nagradu

Ekipa“Maloletni rakuni“u sastavu: Leopoldina Đanić, Valentina Gačić i Galina Stojanoski -osvojila je 2.nagradu.

Učenike su pripremali nastavnici solfeđa: Mirko Zdjelarić, Judit Xever, Jadranka Miković-Džaferović i Isidora Nedović.


Na 13.međunarodnom takmičenju duvača u Požarevcu, učenica I razreda klarineta Sanja Šljukić osvojila je 3. nagradu. Sanja je u klasi profesora Lazara Kondića.

Na međunarodnom takmičenju“Fantast“ u Bečeju,učenicaIII razreda violin Antonija Miler, osvojila je 2.nagradu. Antonija je u klasi profesora Evgenije Kuleba.
Na istom takmičenju učenika V razred violine, Lazar Perović osvojio je II nagradu. On je takođe u klasi profesora Evgenije Kuleba.

Na pijanističkom takmičenju“Josip Slavenski“u Novom Sadu,učenice I razreda: Marija Aleksić i Ana Stanojević osvojile su 2.nagradu, a Anja Banković 1.nagradu. Njihovi nastavnici klavira su:Vesna Stankov i Mirjana Milisavljević.


Na istom takmičenju učenice IV razreda klavira Ana Bečić i Zorana Žigić osvojile su po 3.nagradu. One su u klasi profesora Gordane Pržnice.

Na međunarodnom takmičenju“Fantast“ u Bečeju svirali su učenici IV razreda harmonike: Ivan Arđeljan i Nikola Stanojević I dobili 1.nagrade, a učenica VI razreda Leopoldina Đanić, takođe je dobila 1.nagradu. Svi troje su u klasi nastavnika Đorđa Nedeljkova.

Na istom takmičenju svirale su i učenice tambure:Magdalena Kovač-Goda i Jovana Žugić I osvojile su obe 2. nagradu. One su u klasi nastavnika Marijane Marki.


Učenica V razreda gitare Anet Bede,koja je osvojila 2. nagradu. Ona je u klasi profesora Stevana Radivojevića.

Na Festivalu Isidor Bajić“FIB“ u Novom Sadu,naše učenice sa klavirskog odseka Biljana Jacić i Jelena Josifljević dobile su 1. i 3.nagradu.Obe su iz klase profesora Mirjane Milisavljević.

UKUPAN BROJ OSVOJENIH NAGRADA : 33 OD TOGA: 16 prvih,11 drugih i 6 trećihTakmičenja školske 2016-2017.godine

Na 15.susretu solfeđista u Požarevcu (MŠ“Stevan Mokranjac“) učenik naše škole Nikola Stanojević, IV razred, osvojio je 1.nagradu. Nikolu je za takmičenje pripremala nastavnik solfeđa Zvezdana Gladović.

Na 17.takmičenju mladih pijanista u Zrenjaninu (MŠ“Josif Marinković“) učenica 2.razreda klavira Ana Stanojević osvojila je 1.nagradu. Ana je u klasi nast. Mire Milisavljević.

Na međunarodnom takmičenju“Dani muzike“u Bačkoj Topoli učenice violine: Teodora Despotović, II razred i Antonija Miler, IV razred, osvojile su svaka po 2.drugu nagradu.Obe učenice nastupile su na takmičenju gudača“Kad cvrčci cvrče“a u klasi su nastavnika Evgenije Kuleba.

Na takmičenju iz solfeđa „Viva la musica“ u Sremskoj Mitrovici,učenica V razreda Staša Aleksić, dobila je 2.nagradu. Za ovo takmičenje spremala ju je nastavnik solfeđa Ana Vujičić.

Na 14.festivalu vojvođanske tambure u Sonti sviralo je dvoje učenika Škole i osvojilo sledeće nagrade:
Jovana Žižakov,II razred-2.nagrada
Jelena Žižakov,IV razred-1.nagrada

Na II takmičenju mladih solfeđista „Josif “koje je održano 08. aprila 2017. godine u Zrenjaninu (MŠ“Josif Marinković“) učenici škole postigli susledeće rezultate:
I kategorija – I razred OMŠ
Ekipa: “Malitritonus“
-Velizar Pejović
-Elena Ilčešin
-Ružica Hrnjez

klasa: Ana Vujičić
I2


II kategorija- II razred OMŠ
Ekipa: „ Dolče tetrahord“
-Nađa Vojičić
-Marija Aleksić
-Sanja Šljukić
-Teodora Despotović

klasa: Isidor aNedović
I3


Ekipa: „Magični trozvuk“
– Ana Stanojević
– Anja Banković
– Iskra Pivnički

klasa: Zvezdana Gladović
I1, LAUREAT


Na IV Ekipnom festivalu solfeđa“Slavenski“koji je održan u Novom Sadu od 21.-
22.04.2017. godine, učenici škole postigli su sledeće rezultate:
II kategorija – IV razred
Ekipa: “ Muzički paralelogram“
-Marija Banković
-Tatjana Pejakov
-Nikola Stanojević
-Ivan Arđeljan

klasa: Zvezdana Gladović
PRVA nagrada  - LAUREAT


III kategorija - V razred
Ekipa: „Raštimovani kontrabas“
-Staša Aleksić
-Ilija Alargić
-Katarina Nedić

klasa: AnaVujičić
PRVA nagrada

Na 61.Festivalu MBŠ Srbije u Zrenjaninu,ekipa solista tj. učenici naše škole osvojili su sledeće nagrade:

1.Antonija Miler, IV raz.violine - 1.nagradu (95 bodova); klasa:Evgenija Kuleba
2.Jelena Žižakov, IV raz.tambure - 1.nagradu (90,29 bod.);klasa:Marijana Marki
3.Nikola Stanojević, IV razred.harmonike - 2.nagradu (86,57);klasa:Đorđe Nedeljkov
4.Biljana Jacić, IV razred klavira  -II nagradu (80,43) ;klasa:Mirjana Milisavljević

Na pijanističkom takmičenju“Slavenski“u Novom Sadu učenica II raz. Marija Aleksić, osvojila je 2.nagradu sa 83,60 bodova; klasa:Vesna Stankov.

Na međunarodnom takmičenju “Fantast“ u Bečeju,učenica II r. klavira Ana Stanojević osvojila je 1.nagradu sa 94,33 boda.Ona je u klasi nastavnika Mirjane Milisavljević.

Na međunarodnom takmičenju“Fantast“u Bečeju,učenik I r.harmonike Aleksa Grandić osvojio je 1.nagradu sa 97,67 bodova,  učenik IV raz. harmonike Nikola Stanojević osvojio je 2.nagradu sa 89 bodova, a Snežana Pivnički, učenica VI razreda harmonike, takođe 2. nagradu sa 84,67 bodova. Oboje su u klasi nastavnika Đorđa Nedeljkova.

Na istom takmičenju učenik VI razreda violine Lazar Perović osvojio je 3 nagradu sa 77 bodova. Lazar je u klasi nastavnika Evgenije Kuleba.

S.N.

Ovaj medijski prilog je deo projekta "Prednosti malih sredina" koji je finansijski podržan od strane opštine Srbobran. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

 
Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign