Vrh

Tvoja trenutna lokacija:  Index / Info / Društvo

SRBOBRAN BOGATIJI ZA JEDNOG DOKTORA NAUKA


Tatjana V. Nikolić rođena je 21. novembra 1987. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Srbobranu, nakon čega 2006. godine upisuje studije Molekularne biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Pre nekoiko dana odbranila je doktorsku disertaciju...


Tatjana je diplomirala 2010. godine i upisala master studije na istom Fakultetu. Tokom master studija provela je mesec dana u Češkoj Republici, gde je u Laboratoriji za dijapauzu insekata, Biološkog centra Češke akademije nauka u Češkim Buđejovicama uradila eksperimentalni deo svog master rada „Aktivnost kaspaza 3, 8 i 9 u dijapauzi kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis” koji je uspešno odbranila u oktobru 2011. Iste godine upisuje doktorske studije Biohemije na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Sve ispite predviđene planom i programom je položila sa prosečnom ocenom 9,67. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Molekularne osnove odgovora medonosne pčele (Apis mellifera, L.) na stres izazvan jonima teških metala” odbranila je 7. jula 2017. godine.

Za istraživača - pripravnika za užu naučnu oblast Molekularna biologija je izabrana u januaru 2013. godine, a u oktobru 2015. za istraživača - saradnika u istoj naučnoj oblasti.

Od marta 2012. je učesnik na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod nazivom „Molekularni mehanizmi redoks signalinga u homeostazi, adaptaciji i patologiji” (OI 173014), najpre kao stipendista, a od februara 2014. je zaposlena kao istraživač na istom projektu. Bila je učesnik i na dva kratkoročna projekta od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini: „Biohemijski i ekofiziološki aspekti održanja medonosnih pčela u Vojvodini” (2013-2014) i „Molekularna osnova odgovora medonosnih pčela na prisustvo polutanata u životnoj sredini” (2015-2016).

U toku doktorskih studija bila je uključena u izvođenje nastave na predmetima „Osnove molekularne biologije” za studente biologije i biohemije i „Mehanizmi ekoloških adaptacija” za studente biologije i ekologije.

Koautor je tri rada u vrhunskim međunarodnim časopisima, kao i većeg broja saopštenja sa nacionalnih i međunarodnih naučnih konferencija.

Član je Srpskog hemijskog društva, Biohemijskog društva Srbije i Srpskog biološkog društva. 

Postavio: Administrator dana 2017.07.11   |  Ocena:  

 

                                    

 

Glasaj
     

Komentar na ovu vest mogu ostaviti samo registrovani korisnici našeg portala!
 Prijavi se
PESMA DANAAnketa
DA LI SRBIJA PROLAZI GRUPU NA SVETSKOM PRVENSTVU?


» Komentari
» Arhiva anketa
Partneri
Srbobran.net
Instagram
Centar za socijalni rad
Biblioteka
Vuk Karadzic
Agrosimsa
Nijansa
OŠ Žarko Zrenjanin Uča
Radost
Centar za sport
Lagrad
Kamen Mermer
Reklam Dizajn
Raspored sahrana
Apolon
Pc world
Petar Drapsin