Vrh

Tvoja trenutna lokacija:  Index / Vesti iz sveta
Vesti iz sveta

Savet Evrope ohrabruje svih 800 miliona Evropljana, građana 47 država članica, da uče jezike bez obzira na godine i okruženje. Verujući da je jezička raznolikost način za postizanje većeg stepena međukulturološkog razumevanja i važna komponenta bogatog kulturološkog nasleđa našeg kontinenta, Savet Evrope promoviše višejezičnost u celoj Evropi.
Na inicijativu Saveta Evrope u Strazburu, Evropski dan jezika slavi se svakog 26. septembra počev od 2001. godine.

Jezičke činjenice

Da li ste znali da...

01 Postoji između 6000 i 7000 jezika u svetu – govori ih 7 milijardi ljudi, podeljenih u 189 nezavisnih država.

02 Postoji oko 225 autohtonih jezika u Evropi – otprilike 3% ukupnog broja svetskih jezika.

03 Najveći broj svetskih jezika koristi se u Aziji i Africi.

04 Minimum polovina svetske populacije je dvojezična ili višejezična, t.j. govori dva ili više jezika.

05 Evropljani se svakodnevno susreću sa velikim brojem stranih jezika, i zbog toga postoji potreba za razvojem interesovanja za jezike među građanima Evrope.

06 Mnogi jezici imaju preko 50 hiljada reči, ali pojedinačni govornici obično koriste samo delić tog broja: u svakodnevnoj komunikaciji, ljudi obično koriste manji broj reči koje se češće ponavljaju.

07 Jezici su stalno u međusobnom kontaktu i tako utiču jedni na druge: engleski je, na primer, tokom vekova pozajmljivao reči i izraze iz različitih jezika, dok evropski jezici i danas pozajmljuju mnoge reči iz engleskog.

08 Tokom prve godine života, bebe proizvode širok spektar zvukova; oko prve godine života izgovore i prve reči; oko teće godine života formiraju duže i složenije rečenice; sa pet godina dete poseduje nekoliko hiljada reči.

09 Maternji jezik je obično jezik koji ljudi najbolje poznaju, jezik koji najčešće koriste. U stvarnosti, retko kad postoji ravnoteža između svih jezika koje osoba govori.

10 Dvojezičnost donosi mnogo koristi: olakšava učenje dodatnih jezika, poboljšava kognitivi razvoj i omogućava komunikaciju sa drugim ljudima i kulturama.

11 Dvo- i višejezičnost donose i ekonomske pogodnosti: dvojezične osobe imaju više mogućnosti za zaposlenje, dok kompanije koje posluju na više jezika imaju prednost nad onim koje koriste samo jedan.

12 Jezici su međusobno povezani kao članovi porodice. Većina jezika Evrope pripada indoevropskoj porodici jezika.

13 Većina evropskih jezika član je tri velike grane: germanske, romanske i slovenske.

14 Germanska grana uključuje danski, norveški, švedski, islandski, farski, nemački, holandski, frizijski, engleski i jidiš, pored ostalih.

15 Romanska grana između ostalih obuhvata rumunski, italijanski, francuski, i španski.

16 Slovenskoj grani jezika pripadaju ruski, ukrajinski, beloruski, poljski, češki, slovački, slovenački, srpski, hrvatski, makedonski i bugarski.

17 Većina jezika koristi latinicu, neki slovenski jezici koriste ćirilicu dok grčki, jidiš, jermenski i gruzijski imaju sopstveno pismo.

18 U većina država postoji određen broj manjinskih ili regionalnih jezika – neki od njih dobili su i zvaničan status .

19 Široko zastupljeni neevropski jezici na teritoriji Evrope, poput arapskog, kineskog i hindija, koriste sebi svojstvena pisma.

20 Rusija (sa 148 miliona stanovnika) ima daleko najveći broj jezika koji se koriste na njenoj teritoriji, i ovaj broj se kreće od 130 do 200, u zavisnosti od kriterijuma.

21 Zbog velikog broja migracija, Evropa je postala izrazito višejezična. Samo u Londonu koristi se više od 300 (arapski, turski, kurdski, berberski, hindi, pandžabi itd.).Glasaj
     

Komentar na ovu vest mogu ostaviti samo registrovani korisnici našeg portala!
 Prijavi se
PESMA DANAPretraga
Partneri
Srbobran.net
Instagram
Centar za socijalni rad
Biblioteka
Vuk Karadzic
Agrosimsa
Nijansa
OŠ Žarko Zrenjanin Uča
Radost
Centar za sport
Lagrad
Kamen Mermer
Reklam Dizajn
Raspored sahrana
Apolon
Pc world
Petar Drapsin